Svenska Bönetider

Bönetider för Sveriges större städer baserade på tider från Islamiska Förbundet i Sverige. Appen innehåller även en karta över moskéer samt bönelokaler i Sverige från Trelleborg i syd till Kiruna längst upp i norr.

Appen är utvcklad av Akonamatata.se.

Bönetider

Appen innehåller bönetider samt tid för shurooq (soluppgång) för 25 svenska städer. Källan för tiderna är prayertimes.diyanet.gov.tr. Det finns även möjlighet att sätta larm i form av notifieringar inför varje bön. Användare av appen är välkomna att maila appsupport@svenskabönetider.se om det finns tider tillgängliga för en stad som inte finns med i appen.

The app includes prayer times and the time for shurooq (sunrise) for 25 Swedish cities. The source for the time tables is islamiskaforbundet.se. It is also possible to set an alarm in the form of a notifications before each prayer.

Moskéer och bönelokaler

Appen utgör även ett försök till att skapa en komplett karta över de moskéer och bönelokaler som finns etablerade i Svea rike. I dagsläget består kartan av drygt 60 lokaler ifrån Trelleborg i syd till Kiruna i norr. Saknar du en moské eller bönelokal är du välkommen att maila uppgifterna till appsupport@svenskabönetider.se.

The app is also an attempt to create a map of all mosques and places for prayer in Sweden. In the current state the map consists of over 60 locations from Trelleborg in the south to Kiruna in the north.

Qiblah-kompass

I appen finns en qiblah-kompass som visar riktningen mot Mecka. Qiblah-kompassen är inte bättre än telefonens inbyggda kompass och det är därför bra att först kalibrera telefonen genom att röra den i en åttaformad rörelse före användning samt inte använda den nära en strömkälla som kan störa kompassen. Källan för Qiblah är www.kiblebulma.com.

The app also includes a Qiblah compass showing the direction to Mecca. The Qiblah compass is not better than the built-in compass and it is therefore recommended to first calibrate the phone by moving it in an eight-shaped motion.

Ladda ned Svenska Bönetider
tillgänglig både för iPhone och Android

Scanna QR-koden för att ladda ned